Tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä

  Asiakasyritys

 2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

  Asiakkaan yhteyshenkilö

 3. Rekisterin ylläpitäjä

  Grano Oy
  Y-tunnus: 2197935-0
  Kuortaneenkatu 1
  00520 Helsinki
  Harri Pekola
  tietosuoja@grano.fi
  Puh. +358 29 1800 40

 4. Rekisterin nimi

  Digtator Publishing -asiakasrekisteri

 5. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

  Henkilötietojen käsittely perustuu palvelun käyttöoikeuteen ja mahdollisesti palvelun käyttämiseen liittyviin henkilörekistereihin, kuten henkilö- ja osoitelistat.

 6. Rekisterin tietosisältö

  Rekisterin tietosisältö määritellään asiakaskohtaisesti.
  Rekisteri sisältää seuraavia tietoja käyttäjistä:
  Käyttäjän perustiedot: etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  Tilaushistoria (esim. toimituksen seurantatiedot, toimitus- ja laskutusosoitteet)
  Mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot

 7. Säännönmukaiset tietolähteet

  Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään palveluiden ja verkkopalvelun käytön tai muun asioinnin yhteydessä saaduista tiedoista sekä sopimuksen solmimisen yhteydessä ja sen aikana saaduista tiedoista.

 8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talous alueen ulkopuolelle

  Grano ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille.

 9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

  Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.
  Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi ottaen huomioon laista, kuten kuluttajansuoja-, kirjanpito- ja ennakkoperintälaista noudatettavaksi tulevat säilytysajat.

 10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 3 mainitulle yhteyshenkilölle.

 11. Rekisterinpitäjän vastuut

  Asiakasyritys rekisterinpitäjänä ja asiakkaan yhteyshenkilö vastaavat palvelussa olevien käyttäjätietojen oikeellisuudesta ja lainmukaisuudesta. Lisäksi asiakaskäyttäjä vastaa siitä, että hänellä on oikeus käsitellä ja lähettää palvelun kautta henkilötietoja ja toimittaa ne käsiteltäviksi sekä myöntää palveluntarjoajalle (Grano Oy) oikeuden niiden käsittelyyn.