Rekisteriseloste - Grano Oy

Asiakasrekisteriseloste Henkilötietolaki 523/1999, pykälä 10
1. Rekisterinpitäjä

Grano Oy

Kuortaneenkatu 3, 00520 Helsinki

(Y-tunnus: 0289075-6)

www.grano.fi

2. Rekisterin nimi Digtator / Aalto julkaisualustan käyttäjärekisteri
3. Rekisterin käyttötarkoitus Asiakkaan tunnistaminen ja käyttöikeuksien hallinta sekä tilaushistorian tallentaminen.
4. Rekisterin tietosisältö

Tunnistetiedot:
asiakastunnus (eduPersonPrincipalName@aalto.fi)

ryhmät

Yhteystiedot:
nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumerot

Käyttöhistoria:
tehdyt dokumentit ja tilaushistoria

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Aalto-yliopiston Haka-kirjautumispalvelu tai muu Haka-luottamusverkoston identiteettipalvelu luovuttaa asiakkaan käyttäjätiedot Digtator-järjestelmälle käyttäjän kirjautuessa palveluun. Käyttäjätiedot luovutetaan vain käyttäjän suostumuksella.

Personoitujen toimintojen tiedot tallentaa käyttäjä itse.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset Järjestelmästä välitetään käyttäjä ja tilaustiedot ennalta sovituille toimijoille tilauksen yhteydessä.
7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto:
Manuaalista aineistoa ei ole.

B. Sähköinen aineisto:
Palvelin jolla rekisteri sijaitsee on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta.
Rekisteritietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta määritetyt henkilöt työtehtävien edellyttämässä laajuudessa.